Getteröns hemtjänst och Service
Åkerövägen 3
432 46 Varberg
Telefon: 0709-790 846
Godkänd av Varbergs kommun för att utföra hemtjänst och omsorg.
Godkänd för F-skatt.
Registrerad för moms.