Kvalitet
Vi på Getteröns hemtjänst strävar alltid att erbjuda våra kunder stimulans och möjlighet till en meningsfull vardag i sina hem.  Vi på Getteröns hemtjänst strävar efter att få våra kunder till att känna sig trygga och delaktiga i det som sker i deras egna hem. För oss är det viktigt att kunden ska kunna vara delaktig i utformningen av insatserna och kunna vända sig till samma person med frågor och funderingar. Därför har vi som utgångspunkt att främst arbeta med kontaktmanskap, genomförandeplan och en liten arbetsgrupp kring kunden.