Vi som arbetar på Getteröns Hemtjänst och Service
Våra medarbetares bemötande och attityder är en ofta avgörande kvalitetsfaktor som vi ständigt arbetar med.  Vi har ett kompetent och erfaren personal som har arbetat flera år inom äldreomsorgen och personlig assistans. Vi följer svensk arbetsrättslig lagstiftning och har arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension.

Verksamhetschefen Liridona Murati har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst, personlig assistans samt gruppbostäder. Verksamhetschefen har en tre årig undersköterske utbildning i grunden, tolv års erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete samt en tre årig högskoleutbildning i beteendevetenskap.