Sample Headline

Service

Vi hjälper dig till en enklare vardag och bättre miljö i ditt
hem eller företag. Om ni behöver hjälp med skötsel av hemmet, hjälp med inköp, mat och måltider eller personlig omsorg kan du få hjälp med.

Getteröns Hemtjänst och Service utför samtliga sysslor som Du behöver hjälp med i hemmet. Vi använder oss av
miljövänliga och godkända produkter för att städa ert hem.

Samma person  städar alltid ditt hem, om du inte är nöjd så byter vi städare. Våra städare har ett rent brottsbelastningsregister, inga betalningsanmärkningar , tystnadsplikt och sekretessförpliktelse samt ansvarsförsäkring. Vi gör regelbundna uppföljningar på våra anställda.

Våra kunder har en personlig kontaktperson som håller kontakten med Dig som kund.